• Lukas posted an update 1 year, 2 months ago

    Okazało się, że jest wręcz przeciwnie – pracownicza polisa grupowa po zwolnieniu się z pracy może albo przestać działać w ogóle, albo jej warunki mogą się drastycznie zmienić na niekorzyść klienta (wyższa składka bądź niższa suma ubezpieczenia). http://ubezpieczeniaturystyczne.online/